αποσύνδεση

March 21, 2022

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προσφάτως ν. 4808/2021, στο πλαίσιο της ρύθμισης της τηλεργασίας, εισήγαγε για πρώτη φορά στην ελληνική έννομη τάξη το δικαίωμα αποσύνδεσης