απόλυση

February 5, 2024

Το Πρωτοδικείο κήρυξε άκυρη απόλυση λεχώνας από την οποία απαίτησαν να βεβαιώσει γραπτώς ότι “δεν είναι πάλι έγκυος”

Η απόλυση, παρότι έγινε λίγες μέρες μετά την ολοκλήρωση της 18μηνης προστασίας λόγω μητρότητας,
December 14, 2023

Αποζημίωση απόλυσης σε περίπτωση μήνυσης για αξιόποινη πράξη του εργαζομένου

Η περίπτωση υποβολής μήνυσης κατά του εργαζόμενου για αξιόποινη πράξη, η οποία διαπράχθηκε κατά την άσκηση της υπηρεσίας του
November 9, 2023

Τι ισχύει για τον εργαζόμενο που επίτηδες δεν βρίσκει εργασία ενώ έχει απολυθεί;

Καταχρηστική έκρινε την άσκηση του δικαιώματος του εργαζομένου να αξιώσει μισθούς υπερημερίας το δικαστήριο του Αρείου Πάγου
October 17, 2023

Τι δικαιούμαι αν απολυθώ ή παραιτηθώ μετά από 16 χρόνια εργασίας στον ίδιο εργοδότη;

Η σύμβαση εργασίας μπορεί να λυθεί με οποιονδήποτε τρόπο λύεται μια διαρκής ενοχική σύμβαση,