απόλυση ασθενή

March 17, 2022

ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΟΛΥΣΩ ΑΣΘΕΝΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ; ΠΟΤΕ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΥΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗ;

Αρχικά, πρέπει να επισημανθεί ότι το ελληνικό δίκαιο γενικά δεν απαγορεύει την απόλυση εργαζόμενου κατά τη διάρκεια ασθένειάς του,