απόλυση εγκύου

January 23, 2020

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΑΙ ΑΝ ΗΜΟΥΝ ΕΓΚΥΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ;

Κατ’ αρχήν, η καταγγελία της σύμβασης εργασίας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης
January 7, 2020

ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΟ ΝΑ ΑΠΟΛΥΘΕΙ ΕΓΚΥΟΣ ΕΠΕΙΔΗ ΑΣΚΟΥΣΕ ΠΛΗΜΜΕΛΩΣ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΗΣ;

Κατ’ αρχήν,
December 28, 2019

ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ Η ΑΠΟΛΥΣΗ ΕΓΚΥΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ;

Η προστασία κατά των απολύσεων της εργαζόμενης εγκύου ή σε κατάσταση λοχείας,
December 19, 2019

ΕΙΜΑΙ ΕΓΚΥΟΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ Η ΑΠΟΛΥΣΗ ΜΟΥ ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ;

Στον εργοδότη, επιτρέπεται η καταγγελία της εργασιακής σύμβασης εγκυμονούσας γυναίκας,