απόρρητο

January 16, 2020

ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ;

Οι τηλεφωνικές συνδιαλέξεις που πραγματοποιούνται στο χώρο εργασίας,