αργία

Η Καθαρά Δευτέρα, δεν περιλαμβάνεται στις εξαιρέσιμες εορτές

και συνεπώς είναι εργάσιμη ημέρα για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα.

Ως εκ τούτου, η απασχόληση τους είναι νόμιμη και δεν δημιουργεί αξίωση για πρόσθετη αμοιβή. Επιπλέον, τυχόν αυθαίρετη απουσία τους από την εργασία θεωρείται αδικαιολόγητη. Ωστόσο, η παραπάνω εορτή ενδέχεται να έχει οριστεί ως ημέρα αργίας μέσω Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, ή νομοθετικής πρόβλεψης, ή με επιχειρησιακή συνήθεια, οπότε στην περίπτωση αυτή, ισχύει το καθεστώς που ισχύει και στις (υποχρεωτικές αργίες) εξαιρέσιμες εορτές και οι εργαζόμενοι δεν υποχρεούνται να εργαστούν.

Αν, παρότι έχει χαρακτηρισθεί η Καθαρά Δευτέρα πρόσθετη εορτή-αργία για μία επιχείρηση, αυτή λειτουργήσει κατ’ εξαίρεση, τότε για πλήρη απασχόλησή τους οι εργαζόμενοι που αμείβονται με μισθό δικαιούνται προσαύξηση μισθού κατά 1/25, ενώ οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο δικαιούνται ένα ακόμα ημερομίσθιό τους, επί του ωρομισθίου των οποίων θα υπολογισθεί και η προσαύξηση κατά 75% για την εργασία σε ημέρες αργίας.

March 7, 2019

ΠΩΣ ΑΜΕΙΒΕΤΑΙ Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ;

Η Καθαρά Δευτέρα, δεν περιλαμβάνεται στις εξαιρέσιμες εορτές
December 21, 2018

ΤΙ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΑΝ ΕΡΓΑΣΤΩ ΤΗΝ 26η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ;

Με το άρθρο 42 του Ν. 4554/2018 καταργήθηκε η απόφαση της Υπουργού Εργασίας περί καθορισμού της 26ης Δεκεμβρίου ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας,
October 26, 2018

Η ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΡΓΑΣΤΟΥΝ ΤΗΝ 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Η εορτή της 28ης Οκτωβρίου περιλαμβάνεται στις αργίες που από το νόμο έχουν χαρακτηρισθεί ως προαιρετικές,  εκτός εάν έχει χαρακτηρισθεί αργία από διάταξη ΣΣΕ, Κανονισμού Εργασίας της επιχείρησης, από […]