αργομισθία

April 18, 2022

ΤΕΘΗΚΑ ΣΕ ΑΡΓΟΜΙΣΘΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΟΥ. ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ;

Μια πειθαρχική κύρωση μειωμένης βαρύτητας σε σχέση με την οριστική παύση του δημοσίου υπαλλήλου από τα καθήκοντα είναι η θέση του σε αργομισθία.