αρχαιότητα

January 27, 2022

ΠΟΤΕ Η ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΑΠΟ ΑΠΟΛΥΣΗ

Ως αρχαιότητα ορίζεται το συνολικό χρονικό διάστημα υπηρεσίας ενός εργαζόμενου σε μια επιχείρηση.