ΑΣΕΠ

February 28, 2020

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΕΠ

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε παράταση προθεσμιών υποβολής δικαιολογητικών
November 22, 2019

ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ ΣΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΑΣΕΠ ΑΝ ΕΧΩ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΑΠΟΛΥΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ;

Σύμφωνα με το αρ.9 του Ν. 3528/2007,