ΑΣΕΠ

May 18, 2020

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΑΣΕΠ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΓΝΩΣΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΙΣΧΥΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ

Της Δικηγόρου, Μαρίας – Άννας Κατσιάδα*.  ΚΡΙΣΙΜΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ
February 28, 2020

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΕΠ

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε παράταση προθεσμιών υποβολής δικαιολογητικών