ασθένεια

Οι μισθωτοί δικαιούνται να απουσιάσουν από την εργασία τους,

χωρίς να διατρέχουν τον κίνδυνο ότι έχουν αποχωρήσει οικειοθελώς, όταν η απουσία τους οφείλεται σε ασθένεια μικρής (βραχείας) διάρκειας. Σημειωτέον ότι η γνωστοποίηση της ασθένειας από τον εργαζόμενο, επιβάλλεται από τις αρχές της καλής πίστης. Επομένως, οι εργοδότες υποχρεούνται να τους δεχτούν στην εργασία μετά την επάνοδο από την ασθένειά τους. Ως «βραχείας διάρκειας» ασθένεια θεωρείται αυτή που διαρκεί α) ένα μήνα για υπαλλήλους που υπηρετούν μέχρι 4 έτη, β) τρείς μήνες για υπαλλήλους που υπηρετούν περισσότερο από 4 έτη και μέχρι και 10 έτη, γ) τέσσερις μήνες για υπαλλήλους που υπηρετούν περισσότερο από 10 έτη και δ) έξι μήνες για υπαλλήλους που υπηρετούν επί χρόνο περισσότερο από 15 έτη.

Προσέτι, ο νόμος θέτει την προϋπόθεση ο εργαζόμενος, να έχει προσφέρει τις υπηρεσίες του για δέκα μέρες προτού απουσιάσει, προκειμένου να αξιώσει το μισθό του για το χρόνο απουσίας λόγω ασθένειας. Βέβαια δεν διατηρείται καθόλη τη διάρκεια της απουσίας από την εργασία λόγω ασθένειας αυτή η αξίωση : Δηλαδή, ο μισθωτός που έχει συμπληρώσει έτος εργασίας στον ίδιο εργοδότη, δικαιούται να λάβει τις αποδοχές του για ένα μήνα, ο δε μισθωτός που δεν συμπλήρωσε έτος εργασίας στον ίδιο εργοδότη, δικαιούται να λάβει τις αποδοχές του για μισό μήνα.

May 5, 2019

ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΜΙΣΘΟ ΟΤΑΝ ΑΠΟΥΣΙΑΖΩ ΛΟΓΩ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ;

Οι μισθωτοί δικαιούνται να απουσιάσουν από την εργασία τους,
January 14, 2019

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΜΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΩ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΓΙΑΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ;

Τα ιατρικά πιστοποιητικά
December 12, 2018

ΑΠΟΛΥΣΗ ΛΟΓΩ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ. ΠΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ;

του Γιάννη Καρούζου, Δικηγόρου – Εργατολόγου
November 27, 2018

ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝ ΑΠΩΛΕΣΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΜΟΥ ΛΟΓΩ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ;

Σύμφωνα με ρητή διάταξη νόμου, τα χρονικά διαστήματα απουσίας του μισθωτού λόγω ασθένειας βραχείας διάρκειας, θεωρούνται ως χρόνος πραγματικής απασχόλησης και δεν συμψηφίζονται με τις ημέρες […]