ασθένεια

May 16, 2024

Ασθένεια και απουσία από την εργασία

Σύμφωνα με το άρθρο 657 «Ο εργαζόμενος διατηρεί την αξίωση του για το μισθό, αν ύστερα από δεκαήμερη τουλάχιστον παροχή εργασίας εμποδίζεται να εργαστεί από σπουδαίο […]
August 8, 2023

Απόλυση λόγω ασθένειας: Η απόφαση 758/2022 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών

Ο Γιάννης Καρούζος γράφει για την απόφαση-σταθμό 758/2022 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών, η οποία αφορά περίπτωση απόλυσης λόγω ασθενείας.
June 18, 2023

Απόλυση λόγω ασθένειας: Απόφαση «σταθμός» δικαστηρίου, ποια είναι τα δικαιώματα του εργαζόμενου

Απόλυση λόγω ασθένειας εργαζόμενου – Τα δικαιώματα του ασθενούντος και η ακυρότητα της απόλυσης