βιβλιάριο υγείας

January 21, 2020

ΠΟΙΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ;

Με σκοπό την προστασία της δημόσια υγείας,