Γερμανία

March 30, 2022

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ: ΤΑΣΕΙΣ 2021

Το Ινστιτούτο Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών (Wirtschafts-und Sozialwissenschaftliche Institut – WSI) του Ιδρύματος Hans Böckler δημοσίευσε πρόσφατα μια ενδιαφέρουσα έκθεση που αναλύει τις τάσεις των συλλογικών διαπραγματεύσεων στη Γερμανία […]