Γιώργος Λεβέντης

May 27, 2021

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

υπό Γεωργίου Λεβέντη, Ομοτ. καθηγητή Νομικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών