γονική άδεια

Ένας από τους δύο γονείς δικαιούται άδεια φροντίδας τέκνου,

εφόσον ο άλλος δεν κάνει χρήση του δικαιώματος αυτού.

Επίσης, αντί για την άδεια φροντίδας, ο γονέας μπορεί να επιλέξει το μειωμένο ωράριο. Σε κάθε περίπτωση πάντως, πρέπει να αποδεικνύεται ότι ο άλλος γονέας δεν κάνει χρήση αυτών των δικαιωμάτων.

 

February 4, 2019

ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΑΔΕΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ;

Ένας από τους δύο γονείς δικαιούται άδεια φροντίδας τέκνου,
January 29, 2019

ΕΠΙΠΛΕΟΝ 2 & 5 ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑ ΛΟΓΩ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΕΚΝΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

Επιπλέον ημέρες αδείας για τρίτεκνους, πολύτεκνους και μονογονείς δημόσιους υπαλλήλους.
September 24, 2018

ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΛΑΒΩ ΤΗ ΓΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΩ;

Καταρχήν, η γονική άδεια ανατροφής είναι άνευ αποδοχών, χορηγείται εγγράφως για περίοδο τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών και αποτελεί ατομικό δικαίωμα κάθε γονέα, χωρίς δυνατότητα μεταβίβασης. Η […]