γυναίκα

February 17, 2020

ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΕ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Της Δικηγόρου, Μαρίας – Άννας Κατσιάδα*.
October 16, 2019

Η ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Υπάρχει ειδικό καθεστώς εργασίας για την γυναίκα εργαζόμενη.