δανεισμός

February 20, 2019

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕ ΔΑΝΕΙΣΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΣΕ ΑΛΛΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ;

Νόμιμη είναι η συμφωνία δυνάμει της οποίας ο εργοδότης,