δανεισμός

October 8, 2020

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ ΑΛΛΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ – ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

(43/2020 Μον.Εφ.Αθηνών)
July 19, 2020

ΠΟΙΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΟΡΗΓΕΙ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ;

Γενικότερα, ισχύει ότι ο εργαζόμενος οφείλει να εκτελεί αυτοπροσώπως την υποχρέωσή του
February 20, 2019

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕ ΔΑΝΕΙΣΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΣΕ ΑΛΛΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ;

Νόμιμη είναι η συμφωνία δυνάμει της οποίας ο εργοδότης,