δανεισμός

May 15, 2024

Κατ’ επάγγελμα δανεισμός εργαζομένου: τι ισχύει ως προς τις σχέσεις των μερών

Ο δανεισμός εργαζομένου αποτελεί ένα ιδιαίτερο είδος σύμβασης εργασίας, με βάση το οποίο δημιουργείται μια τριμερής σχέση εργασίας.
May 9, 2024

Με έχει δανείσει ο εργοδότης μου σ΄ άλλο εργοδότη, πως πληρώνομαι και από ποιόν

Η τριμερής σχέση βάση της οποίας ο αρχικός εργοδότης παραχωρεί ή δανείζει τις υπηρεσίες του εργαζόμενού του σε άλλο εργοδότη