δημόσιο

Εφόσον ο υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις

και τα κριτήρια διορισμού για τη θέση που επιθυμεί, δύναται να διοριστεί.

Η προηγούμενη απόλυση δε δημιουργεί κώλυμα, εφόσον δεν είναι αποτέλεσμα επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, πρέπει να έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση.

October 16, 2019

ΑΠΟΛΥΘΗΚΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ. ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΩ ΕΚ ΝΕΟΥ ΣΕ ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ;

Εφόσον ο υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις
October 15, 2019

ΠΟΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΧΕΙ Η ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΕΚΝΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ;

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 50 του ν. 4075/2012,
October 10, 2019

ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΕΚΝΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ;

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 53 του Υπαλληλικού Κώδικα,
October 10, 2019

ΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΕ ΕΝΟΡΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Της νομικού, Μαρίας – Άννας Κατσιάδα*.