δημόσιο

Η μη εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων

αποτελεί κώλυμα διορισμού, εφόσον αυτές δεν έχουν εκπληρωθεί κατά το χρόνο διορισμού του υπαλλήλου.

Ως εκ τούτου, στους υποψήφιους οι οποίοι δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία πλήρωσης θέσεων, δεν συντρέχει κώλυμα διορισμού, εφόσον η στρατιωτική θητεία έχει ολοκληρωθεί κατά το χρόνο διορισμού του υπαλλήλου.

Σημειωτέον ότι, ο διορισμός ολοκληρώνεται με τη δημοσίευση της διοικητικής πράξης διορισμού.

July 8, 2019

ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΩ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΙ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΜΟΥ ΘΗΤΕΙΑ;

Η μη εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων
May 19, 2019

ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΩΛΥΜΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΩ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ;

Σύμφωνα με εγκύκλιο που εξέδωσε το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
April 5, 2019

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Με πρόσφατη εγκύκλιο (ΔΙΔΑΔ/Φ.69/100/10431/3-4-2019) παρέχονται διευκρινήσεις
January 16, 2019

ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΔΙΟΡΙΣΤΩ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ;

Ένα μέλος της οικογένειας του θανόντος, με βαθμό συγγένειας μέχρι πρώτου βαθμού,