διάκριση φύλου

June 15, 2022

Η GOOGLE ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΗ ΜΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΦΥΛΟΥ

Η Google καλείται να καταβάλει 118 εκατομμύρια δολάρια προκειμένου να διευθετήσει τις διαφορές που προκύπτουν από διακρίσεις λόγω φύλου