διάκριση φύλου

April 8, 2024

Ίση μεταχείριση και διακρίσεις στο χώρο εργασίας

Στο χώρο της εκμετάλλευσης, για την εύρυθμη λειτουργία και την τήρηση των ισορροπιών, επιβάλλεται να τηρούνται ορισμένες θεμελιώδεις αρχές.
June 15, 2022

Η GOOGLE ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΗ ΜΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΦΥΛΟΥ

Η Google καλείται να καταβάλει 118 εκατομμύρια δολάρια προκειμένου να διευθετήσει τις διαφορές που προκύπτουν από διακρίσεις λόγω φύλου