διάλειμμα

November 17, 2019

ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΤΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Αναλυτικές διευκρινίσεις για το καθεστώς που διέπει το διάλειμμα στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα
October 10, 2019

ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΤΟΥ;

Σύμφωνα με το άρ. 4 του Π.Δ. 88/99 που εφαρμόζεται και στο δημόσιο τομέα,
August 7, 2019

ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΧΡΟΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;

Ο χρόνος διαλλείματος
July 22, 2019

ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΟΣΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ;

Στο άρθρο 4 ΠΔ 88/1999 αναφέρεται ότι,