διάλειμμα

Ο χρόνος διαλλείματος

δεν αποτελεί πραγματικό χρόνο εργασίας.

Εφόσον ο εργαζόμενος λαμβάνει το διάλλειμα του, υποχρεούται εκτός αντίθετης συμφωνίας να παρατείνει κατ’ αντίστοιχο χρόνο το ωράριό του, την ημέρα που το έλαβε.

August 7, 2019

ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΧΡΟΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;

Ο χρόνος διαλλείματος
July 22, 2019

ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΟΣΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ;

Στο άρθρο 4 ΠΔ 88/1999 αναφέρεται ότι,
June 5, 2019

ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΜΟΥ;

Στο άρθρο 4 ΠΔ 88/1999, προβλέπεται
October 14, 2018

ΤΙ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ;

Το άρθρο 4 του Π.Δ. 88/99, προβλέπει ότι ο εργαζόμενος δικαιούται να κάνει διάλειμμα αν ο χρόνος εργασίας του ξεπερνάει τις έξι ώρες την ημέρα. Ο […]