διάλειμμα

Στο άρθρο 4 ΠΔ 88/1999, προβλέπεται

η δυνατότητα χορήγησης διακοπής της εργασίας για 15 τουλάχιστον λεπτά, ως διαλείμματος, για όσους απασχολούνται άνω των 6 ωρών.

Ο χρόνος του διαλείμματος (ή διακοπής) θεωρείται χρόνος κατά τον οποίο δεν προσφέρεται εργασία, και ως εκ τούτου, εφόσον δεν αποτελεί χρόνο πραγματικής εργασίας, βαρύνει κατά κανόνα τον μισθωτό, προστίθεται δηλαδή και επεκτείνει το ωράριο αυτού.

Επιπλέον, στο ίδιο άρθρο προβλέπεται ότι τα διαλείμματα δεν επιτρέπεται να χορηγούνται συνεχόμενα με την έναρξη ή την λήξη της ημερήσιας εργασίας, αλλά κατά τη διάρκεια του ωραρίου της εργασίας

June 5, 2019

ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΜΟΥ;

Στο άρθρο 4 ΠΔ 88/1999, προβλέπεται
October 14, 2018

ΤΙ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ;

Το άρθρο 4 του Π.Δ. 88/99, προβλέπει ότι ο εργαζόμενος δικαιούται να κάνει διάλειμμα αν ο χρόνος εργασίας του ξεπερνάει τις έξι ώρες την ημέρα. Ο […]
October 6, 2018

ΤΑ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΥΝ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;

Οι διακοπές εργασίας για ελαφρύ πρόγευμα (κολατσιό) ή για μεσημβρινό γεύμα καθώς και τα διαλείμματα εργασίας (για απλή ανάπαυση), δεν περιλαμβάνονται στις ώρες εργασίας. Με άλλα […]