διανομείς προϊόντων

December 19, 2018

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ “ΝΤΕΛΙΒΕΡΑΔΕΣ” – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Υποχρεώσεις εργοδοτών για τους διανομείς προϊόντων με δίκυκλο.