διευθυντικό δικαίωμα

May 12, 2020

ΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 2-5-2020 Π.Ν.Π.

Του Γιάννη Καρούζου, Δικηγόρου-Εργατολόγου
February 17, 2020

ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΕ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Της Δικηγόρου, Μαρίας – Άννας Κατσιάδα*.
March 25, 2019

ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ, ΝΑ ΜΟΥ ΜΕΙΩΣΕΙ ΤΟ ΜΙΣΘΟ;

Οποιοσδήποτε περιορισμός της προσωπικότητας ή των συνταγματικών ελευθεριών των εργαζομένων