διευθυντικό δικαίωμα

September 9, 2020

ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΝΟΜΕΡΩΣ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΟΝ ΤΟΠΟ, ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;

Ο εργοδότης μπορεί να μεταβάλει μονομερώς τους όρους παροχής της εργασίας,
July 27, 2020

ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ;

Κατ’ αρχήν, κατά την κρατούσα στη νομολογία άποψη, οι διευθύνοντες υπάλληλοι
May 12, 2020

ΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 2-5-2020 Π.Ν.Π.

Του Γιάννη Καρούζου, Δικηγόρου-Εργατολόγου
February 17, 2020

ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΕ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Της Δικηγόρου, Μαρίας – Άννας Κατσιάδα*.