διοικητικά έγγραφα

October 3, 2021

ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑ ΜΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΜΕ ΑΦΟΡΟΥΝ;

Σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα,