εθελοντισμός

August 5, 2021

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΚΡΙΒΗΣ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;

Στη σύγχρονη εργασιακή πραγματικότητα εμφανίζονται μια σειρά από νομικές έννοιες, οι οποίες επιβάλλεται να τυγχάνουν συγκεκριμένης ερμηνευτικής προσέγγισης, ώστε να γίνεται κατανοητή η ακριβής θέση τους […]
June 25, 2019

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ;

Στην περίπτωση της εθελοντικής εργασίας,