εισοδηματική ενίσχυση

January 4, 2022

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΧΑΜΗΛΟΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ

Σύμφωνα με το άρθρο 14 ν. 2837/2000, όπως εξειδικεύτηκε ερμηνευτικά με την Εγκύκλιο 56/2000 του τότε Ι.Κ.Α.,