εκκαθαριστικό μισθοδοσίας

January 20, 2020

ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΜΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ;

Ο εργοδότης κατά την εξόφληση των αποδοχών,