εκπαίδευση

March 14, 2024

Πως αμείβεται ο χρόνος παρακολούθησης εκπαίδευσης και σεμιναρίων

Σχετικά με την υποχρέωση παρακολούθησης σεμιναρίων, μπορεί να τεθεί ρήτρα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των εργαζομένων
February 8, 2022

Η ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ COVID-19

Του Θεόδωρου Α. Κουτρούκη, Αναπληρωτή προέδρου του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης