εκτός έδρας

June 8, 2023

Εκτός Έδρας Απασχόληση, τι δικαιούμαι

Ως εκτός έδρας απασχόληση του μισθωτού νοείται η παροχή εργασίας σε τόπο διάφορο από αυτόν στον οποίο παρέχεται μόνιμα και συνήθως η εργασία κατά τα οριζόμενα […]