εκτός έδρας

January 27, 2021

ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΑΙ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ;

Εφόσον δεν υπάρχει διαφορετική πρόβλεψη στην ατομική σύμβαση εργασίας,
January 19, 2021

ΤΙ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ;

Σε περίπτωση εργασίας εκτός έδρας ο εργαζόμενος δικαιούται
August 5, 2020

ΤΙ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ “ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ”;

Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται σε άλλο τόπο, μακριά από την έδρα τους,
February 7, 2020

ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ

Της Δικηγόρου, Μαρίας – Άννας Κατσιάδα*.