εξαρτημένη εργασία

February 14, 2019

ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΧΩ ΣΧΕΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΣΥΖΥΓΟ Ή ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΜΟΥ;

Καταρχήν ανάμεσα σε μέλη της οικογένειας του εργοδότη και τον ίδιο,