Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών

March 8, 2021

ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

 Του Δικηγόρου Δεληγιάννη Αντώνιου – Αλέξανδρου*