επίδομα αδείας

November 7, 2020

ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

Του Γιάννη Καρούζου, Δικηγόρου-Εργατολόγου
November 4, 2020

ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ, ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Του Γιάννη Καρούζου, Δικηγόρου-Εργατολόγου
August 7, 2020

ΠΟΙΑ Η ΤΥΧΗ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;

Αρχικά, εάν λυθεί η σύμβαση εργασίας του μισθωτού με οποιονδήποτε τρόπο (είτε απόλυση είτε παραίτηση),
April 14, 2020

ΝΕΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 400 ΕΥΡΩ ΓΙΑ 155.000 ΜΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ. ΠΩΣ ΘΑ ΔΟΘΕΙ

Οι πλέον πρόσφατοι μακροχρόνια άνεργοι, δηλαδή όσοι εντάχθηκαν στο καθεστώς του μακροχρόνια ανέργου τον τελευταίο χρόνο και ειδικότερα από 1η Απριλίου 2019 θα επιδοτηθούν με τα […]