επίδομα αδείας

September 15, 2019

ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΩΡΟ ΕΟΡΤΩΝ ΑΝ ΠΑΡΑΙΤΗΘΩ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ;

Σε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης εργαζομένου που απασχολείται με σύμβαση ορισμένου χρόνου,
July 28, 2019

ΜΕΧΡΙ ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ;

Στην κείμενη νομοθεσία