επίσχεση

Ο εργοδότης μπορεί να απολύσει τον εργαζόμενο ενόσω ασκεί το δικαίωμα της επίσχεσης υπό προϋποθέσεις.

Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας του μισθωτού που ασκεί το δικαίωμα της επίσχεσης είναι έγκυρη, όταν:

Α) η καταγγελία γίνει εγγράφως και καταβληθεί στον εργαζόμενο η νόμιμη αποζημίωση, και

Β) εξοφληθούν συγχρόνως οι οφειλόμενες αποδοχές, για τις οποίες ασκείται η επίσχεση εργασίας.

Αν αποδειχθεί ότι η καταγγελία ή άλλη ποινή επιβλήθηκε στον εργαζόμενο για λόγους εκδίκησης εξαιτίας της επίσχεσης εργασίας, τότε η απόλυση ή ποινή είναι καταχρηστική, άρα άκυρη.

September 11, 2018

ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΜΕ ΑΠΟΛΥΣΕΙ, ΕΝΩ ΒΡΙΣΚΟΜΑΙ ΣΕ ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;

Ο εργοδότης μπορεί να απολύσει τον εργαζόμενο ενόσω ασκεί το δικαίωμα της επίσχεσης υπό προϋποθέσεις. Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας του μισθωτού που ασκεί το δικαίωμα […]
August 31, 2018
egyklios_1_13_6_2018.jpg

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΣΕ