επίσχεση εργασίας

April 17, 2022

Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΔΕΝ ΤΗΡΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ;

 Σύμφωνα με την ΑΚ662, αλλά και ειδικότερες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας,
April 8, 2022

ΠΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ Η ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ;

Η επίσχεση του άρθρου 325 του ΑΚ, αποτελεί ένα από τα βασικά μέσα άμυνας του εργαζόμενου απέναντι σε παράνομες συμπεριφορές του εργοδότη.
January 10, 2022

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΚΑΝ ΟΙ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΜΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΟΥ. ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ;

Οι αξιώσεις του εργαζόμενου που πηγάζουν από άκυρη καταγγελία της σύμβασης εργασίας του υπόκεινται σε τρίμηνη αποσβεστική προθεσμία,
August 6, 2020

ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΟΤΑΝ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΔΕΝ ΤΗΡΕΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ;

Μπορώ…