επίταξη

April 27, 2021

ΚΡΑΥΓΗ ΑΓΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΤΑΧΘΕΙ

Οι γιατροί υπογραμμίζουν ότι θα στραφούν στη Δικαιοσύνη προκειμένου να αναζητηθούν τόσο ποινικές όσο και αστικές ευθύνες.