εργασία

December 28, 2022

ΕΕ και γειτονικές χώρες: Οικονομική ανασφάλεια, ανισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και επιπτώσεις της πανδημίας στην εργασία

Η πρόσφατη έρευνα του Eurofound[1] με θέμα «Διαβίωση, εργασία και COVID-19 στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε 10 γειτονικές χώρες[2]» έθιξε πολλά προβλήματα που ταλανίζουν την ευρωπαϊκή […]
July 20, 2022

EUROSTAT: Ο ΠΡΟΣΔΟΚΙΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΒΙΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟΥΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε.

Ο προσδόκιμος εργασιακός βίος στην Ελλάδα παραμένει χαμηλότερος από τις περισσότερες άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρά την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης.
November 18, 2018

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΤΩΝ 40 ΕΤΩΝ, Η ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΩΝ 25ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ, ΛΟΓΩ ΣΤΡΕΣ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΥΠΝΟΥ

Μετά την ηλικία των 40 ετών, η υπέρβαση των 25 ωρών εβδομαδιαίας εργασίας φαίνεται να προκαλεί μείωση των γνωστικών δεξιοτήτων, λόγω στρες και έλλειψης ύπνου!