εργασιακά δικαιώματα

March 4, 2020

ΑΚΥΡΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Στην κείμενη εργατική νομοθεσία υπάρχουν διατάξεις που ιδρύουν εργασιακά δικαιώματα