εργασιακό περιβάλλον

September 23, 2021

ΔΙΑΠΛΗΚΤΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

Μια από τις συμπεριφορές που έχει κριθεί επανειλημμένα από τη νομολογία ότι στοιχειοθετεί το πειθαρχικό παράπτωμα της
April 9, 2019

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;

Η εργασία και το εργασιακό περιβάλλον είναι σημαντικό μέρος της καθημερινότητάς μας.