εργατική νομοθεσία

October 19, 2022

Εξελίξεις στο εργατικό δίκαιο της Ε.Ε. – Τι περιμένουμε από τις Βρυξέλλες

 Όταν το 2017 η Ευρωπαϊκή Ένωση με πρόεδρο τον Jean-Claude Juncker υιοθέτησε τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων,