εργατικό ατύχημα

Ο εργοδότης υποχρεούται :

  • Nα ενημερώσει άμεσα το πλησιέστερο Αστυνομικό Τμήμα και να αναγγείλει το ατύχημα στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας εντός 48 ωρών και εντός 5 ημερών στον αρμόδιο φορέα ασφάλισης του εργαζομένου
  • Nα περιγράψει τις συνθήκες και τα αίτια του ατυχήματος σε ειδικό βιβλίο ατυχημάτων
  • Nα τηρεί γενικά κατάλογο ατυχημάτων που έχουν ως συνέπεια την ανικανότητα του εργαζομένου να εργασθεί για περισσότερες από τρεις ημέρες
  • Nα τηρεί ειδικό βιβλίο των μετρήσεων και των αποτελεσμάτων ελέγχου του εργασιακού περιβάλλοντος καθώς και των ιατρικών εξετάσεων
  • Kαι τέλος, να εφαρμόζει τις υποδείξεις των επιθεωρητών εργασίας