Εργοδοτικό δικαίωμα

November 27, 2018

ΤΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΧΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΟΤΑΝ Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟΥΣΙΑΖΕΙ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΑ;

Ο εργοδότης, ένεκα της αυθαίρετης απουσίας του μισθωτού,