ευθύνη

November 4, 2021

ΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στο σύστημα του Αστικού Κώδικα (ΑΚ) η ευθύνη προς αποζημίωση, είτε αυτή θεμελιώνεται σε αθέτηση συμβατικής υποχρέωσης είτε σε αδικοπραξία  (άρθρο 914 ΑΚ) είτε σε άλλο […]
October 5, 2021

ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Ο ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ – ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΞΕΙΣ Ή ΠΑΡΑΛΗΨΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ;

Ο υπάλληλος