ηλεκτρονική ψηφοφορία

September 7, 2019

ΟΙ ΝΕΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Του Γιάννη Καρούζου, Δικηγόρου-Εργατολόγου