ιατρικό προσωπικό

June 27, 2022

ΜΕΧΡΙ ΕΞΙ ΜΗΝΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

«H μετακίνηση ιατρικού προσωπικού δύναται να ισχύει έως τρεις μήνες, με ενδεχόμενο παράτασης για επιπλέον τρεις μήνες
June 24, 2022

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ- ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Της Δικηγόρου – Δημοσιολόγου, Μαριάννας Κατσιάδα – Καρούζου*.