κάμερες

Κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης μπορούν να τοποθετηθούν στο χώρο εργασίας

μόνο εάν αυτό δικαιολογείται από τη φύση της εργασίας,

προκειμένου να επιτευχθεί η ασφάλεια των εργαζομένων και των χώρων εργασίας και εφόσον οι εργαζόμενοι έχουν προηγουμένως ενημερωθεί για αυτό.

November 1, 2018

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;

Κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης μπορούν να τοποθετηθούν στο χώρο εργασίας
October 11, 2018

ΟΙ ΚΑΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Του Γιάννη Καρούζου, Δικηγόρου – Εργατολόγου
August 11, 2018

ΟΙ ΚΑΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Του Γιάννη Καρούζου, Δικηγόρου – Εργατολόγου Αρκετές φορές παρατηρείται στην πράξη το φαινόμενο της τοποθέτησης και λειτουργίας εικονοληπτικών μηχανών (καμερών παρακολούθησης) σε χώρους εργασίας, με τις […]