κάρτα ανεργίας

December 7, 2021

ΕΧΑΣΑ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ. ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ;

Η ανανέωση του δελτίου ανεργίας (κάρτα ανεργίας) είναι δυνατή από 20 μέρες πριν έως την ημερομηνία λήξης του,