καθήκοντα

August 22, 2022

Λόγοι υγείας δικαιολογούν την αποχή μου απο την εκτέλεση καθηκόντων;

Με συνέπεια από την νομολογία του Συμβουλίου Επικρατείας
October 13, 2021

ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΤΕΘΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΑΛΛΟΤΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ;

Κατά το δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα επιτρέπεται να ανατίθενται στον υπάλληλο καθήκοντα άλλου κλάδου ή ειδικότητας
October 5, 2021

ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Ο ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ – ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΞΕΙΣ Ή ΠΑΡΑΛΗΨΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ;

Ο υπάλληλος
March 1, 2021

Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΕΠΙΜΕΝΕΙ ΝΑ ΜΟΥ ΑΝΑΘΕΤΕΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΑ. ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ;

Η περίπτωση της παροχής πρόσθετης μη συναφούς εργασίας εκ μέρους του εργαζομένου αντιμετωπίζεται ανάλογα τις περιστάσεις.