καθήκοντα

Η περίπτωση της παροχής πρόσθετης μη συναφούς εργασίας εκ μέρους του εργαζομένου

αντιμετωπίζεται ανάλογα τις περιστάσεις.

Αρχικά,

ο μισθωτός υποχρεούται να προσφέρει εργασία, εφόσον αυτή προκύπτει από έκτακτη ανάγκη, εντός του νόμιμου ωραρίου και δεν προσβάλει την αξιοπρέπεια του εργαζομένου,  δικαιούται όμως να ζητήσει συμπληρωματική αμοιβή.

Αντιθέτως,

ο μισθωτός δεν υποχρεούται να προσφέρει τακτικά εργασία, η οποία δεν περιλαμβάνεται στα συμφωνημένα καθήκοντά του, ενώ η σχετική αξίωση εκ μέρους του εργοδότη, συνιστά μονομερή βλαπτική μεταβολή των εργασιακών όρων.

August 13, 2019

Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΕΠΙΜΕΝΕΙ ΝΑ ΜΟΥ ΑΝΑΘΕΤΕΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΑ. ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ;

Η περίπτωση της παροχής πρόσθετης μη συναφούς εργασίας εκ μέρους του εργαζομένου
August 4, 2019

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗΚΕ ΚΑΙ Ο ΝΕΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΕΙΩΣΕ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΟΥ. ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΝΟΜΙΜΟ;

Κατά τη μεταβίβαση της επιχείρησης
June 26, 2019
121

Η ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (ΚΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ) ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

Στο άρθρο 30 του Ν. 3528/2007 (Υπαλληλικός Κώδικας)
October 11, 2018

ΜΠΟΡΕΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΟΥ ΝΑ ΜΟΥ ΑΝΑΘΕΤΕΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΟΥ ΕΠΙΚΑΛΟΥΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ;

Σύμφωνα με το άρθρο 30 του Υπαλληλικού Κώδικα «Ο υπάλληλος εκτελεί τα καθήκοντα του κλάδου ή της ειδικότητάς του». Ο ανωτέρω κανόνας (της μη ανάθεσης αρμοδιοτήτων […]