Καθαρά Δευτέρα

March 15, 2024

Πώς αμείβονται οι εργαζόμενοι την Καθαρά Δευτέρα;

Η Καθαρά Δευτέρα δεν περιλαμβάνεται στις επίσημες αργίες που ορίζει ο νόμος για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα.