καιρικά φαινόμενα

January 5, 2019

ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΚΡΑΙΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ, ΟΠΩΣ ΕΝΤΟΝΕΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ;

Ακραία καιρικά φαινόμενα που δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν
September 27, 2018

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΗ ΕΝΟΨΕΙ ΤΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ

Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα για εργαζόμενους και εργοδότες ενόψει των ακραίων καιρικών φαινομένων: Εάν, εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων, που συνιστούν λόγο ανωτέρας βίας, ο εργαζόμενος δεν […]