κληρονόμος

September 30, 2019

ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΩ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ ΜΟΥ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΛΑΒΕ, ΜΕΤΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ;

Οι κληρονόμοι του θανόντος,
November 9, 2018

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΗ ΛΗΦΘΕΙΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΟΥ

Με πρόσφατη νομολογία του το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβεβαιώνει παλαιότερη θέση του, σύμφωνα με την οποία,