μάρτυρας

May 28, 2020

ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΣΕ ΕΔΕ – ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΩ

Με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 130 του Υ.Κ. παρέχεται δικαίωμα εξέτασης μαρτύρων κατά τη διάρκεια διενέργειας της ΕΔΕ
March 4, 2020

ΕΔΕ ΚΑΙ EΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑ

Της Δικηγόρου, Μαρίας – Άννας Κατσιάδα*.